OnLine kurs "Zdravlje u vašim rukama"

O nama

Udruženje „Život i zdravlje“ (u daljem tekstu: „Udruženje“) je dobrovoljno nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme. Udruženje je osnovano na hrišćanskim principima radi podizanja zdravstvenog potencijala stanovništva ohrabrivanjem i podrškom za zdraviji način života pojedinca i odgovornošću za zdravlje delujući zdravstveno-promotivnim i zdravstveno-vaspitnim radom u zajednici.

Vizija udruženja je:

– ostvarivanje partnerskog odnosa u zajednici sa zdravstvenim ustanovama na teritoriji na kojoj deluje u skladu sa strateškim ciljevima Ministarstva zdravlja Republike Srbije;
– da upozna najširu javnost sa prednostima zdravog načina života i da u svakom mestu u Republici Srbiji postoji harmonična zajednica ljudi koji se uzajamno podržavaju u praktikovanju zdravog načina života.

Ciljevi Udruženja
 • Promovisanje zdravih stilova života primenom socio-ekološkog modela zdravlja koji predstavlja unutrašnju ravnotežu pojedinca (psihičku, fizičku, socijalnu i duhovnu) sa životnom okolinom i zajednicom kao i ravnotežu sa Tvorcem, poštujući univerzalne moralne zakone.
 • Aktivnosti udruženja nisu samo usmerene na širenje informacija o zdravlju nego na aktivno učenje kroz iskustvo delujući na: navike, stavove, običaje, predrasude i motive pojedinca.
 • Ohrabrivanje pojedinca za preuzimanje odgovornosti za vlastito zdravlje i zdravlje zajednice.Uspostavljanje partnerskog odnosa sa drugim udruženjima promovišući zdrave stilove života u vulnerabilnim kategorijama stanovništva, pojedincima sa posebnim potrebama i stigmatičnim kategorijama društva.
 • Saradnja sa zdravstvenim radnicima, zdravstvenim saradnicima, sredstvima javnog informisanja, obrazovnim i crkvenim institucijama u Srbiji i inostranstvu.
 • Edukacija i trening instruktora zdravlja.
 • Organizovanje predavanja, tribina, panel diskusija, seminara edukativnih kurseva i radionica, bazara zdravlja, kampova zdravlja i vikenda zdravlja.
 • Priprema, štampa i distribucija zdravstveno-vaspitnog i zdravstveno-promotivnog materijala (plakati, posteri, lifleti, internet prezentacije).
 • Učestvovanje na javno-zdravstvenim manifestacijama u skladu sa „Kalendarom zdravlja“
 • Promovisanje naučnih i medicinskih doktrina zasnovanih na dokazima.

 

Principi javnog delovanja Udruženja

Udruženje se upravlja po sledećim principima:

 • Da je život najviša čovekova vrednost i ima svoj značaj u svakom pogledu, i zato ga je potrebno čuvati i razvijati.
 • Poštovanje života. Interes za svoje zdravlje i zdravlje ljudi u svojoj okolini čovek dobija na osnovu poštovanja ovog principa.
 • Zdravlje se shvata ne samo kao odsustvo bolesti i onesposobljenosti, nego kao ravnoteža psihičkog, fizičkog, socijalnog i duhovnog blagostanja.
 • Lična odgovornost za život i zdravlje je shvaćena po etičkim principima hrišćanstva. Zdrav način života je odraz duhovnosti pojedinca.
 • Neodvojivom celinom zdravog načina života je briga o životnoj sredini i ekologiji.

Udruženje je organizacija dobrovoljnih instruktora – zdravstvenih radnika i saradnika. Delatnost udruženja je isključivo zasnovana na medicinskim i naučno-potvrđenim saznanjima. Udruženje odlučno odbacuje alternativne metode lečenja i prakse kao i neproverene metode tradicionalne medicine.

Zdravlje je odraz unutrašnje ravnoteže pojedinca i životne sredine.

Podizanjem zdravstvenog potencijala (pravilna ishrana, redovna fizička aktivnost, odgovarajuća upotreba vode, izlaganje blagotvornom dejstvu sunčeve svetlosti, umerenost i uzdržavanje pravilnim izborima od upotrebe alkohola, narkotika, duvana i svih oblika zavisnosti,vrednost bračne zajednice, odmor, svež vazduh, pozitivni životni stavovi i socijalna interakcija) pojedinac ne dozvoljava da stresne situacije favorizuju uticaj faktora rizika na njegovo zdravlje. Telesno zdravlje samo po sebi nije cilj već preduslov zdravim međuljudskim odnosima i ka harmoničnom razvoju čovekove ličnosti. Zato delovanje Udruženja nije usmereno samo na oblast fizičkog, već i na psihičko, socijalno i duhovno zdravlje.

Udruženje kontinuirano edukuje svoje instruktore i saradnike.

Osnovna delatnost Udruženja je „ NEW START“ program, koji predstavlja akronim od osam oblasti zdravstveno-promotivne aktivnosti: ishrana, fizička aktivnost, voda, sunčeva svetlost, umerenost, svež vazduh, odmor i poverenje u Božansku snagu (pozitivni životni stavovi).

 

OnLine kurs "Zdravlje u vašim rukama"
Prikaži
Sakrij