OnLine kurs "Zdravlje u vašim rukama"

Instruktori

Udruženje „Život i zdravlje” organizacija je koju čine instruktori i članovi-korisnici. Instruktori Udruženja sačinjavaju tzv. „zdravstveni personal” i mogu biti stručnjaci iz oblasti medicine ili obučeni laici.

Da bi neko postao instruktor u Udruženju „Život i zdravlje”, a samim tim i član, potrebno je da prihvati program NEW START (osnovni program koji Udruženje promoviše u javnosti) u teoriji, ali i u praksi.

Osnovno znanje o programu NEW START i zdravom načinu života utvrđuje se polaganjem prijemnog testa na osnovu knjige „Moć zdravlja” (autori: dr  Hans Dil i dr Elen Ludington). Obučeni instruktori se nakon ovog prvog nivoa uključuju u dalji sistem edukacije iz raznih oblasti vezanih za program NEW START.

Ko školuje instruktore?

Sistem obuke instruktora zdravlja sastoji se iz nekoliko faza. Stručnu garanciju za kvalitet i verodostojnost obuke za instruktore zdravlja, preuzima poznati američki institut „Loma Linda”. Svake godine stručnjaci sa „Loma Linde” posećuju naš region i obučavaju naše instruktore.

Grupa zdravstvenih radnika i saradnika iz Udruženja „Život i zdravlje” u julu 2014. godine načinila je značajan korak u stručnoj proveri osam zdravstvenih principa sadržanih u programu NEW START. Na osnovu Konkursa Zdravstvenog saveta Srbije za 2014. za akreditaciju programa kontinuirane edukacije za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare i zdravstvene tehničare, popunjena je prijava za Kurs koji bi se zasnivao na znanjima i veštinama NEW START programa. Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije (A-1-2086/14) od 18.8.2014. edukacija je prihvaćena kao Kurs prve kategorije i donosi 12 bodova za licencu za predavače i 6 bodova za slušaoce.

 

OnLine kurs "Zdravlje u vašim rukama"
Prikaži
Sakrij