Početna / Klubovi zdravlja / Program rada klubova zdravlja
OnLine kurs "Zdravlje u vašim rukama"

Program rada klubova zdravlja

Struktura sastanka i program rada može se razlikovati od kluba do kluba, u zavisnosti od konkretnih potreba u datoj oblasti, potreba učesnika, kao i od specijalizacije pojedinačnih članova realizacionog tima.

Program rada u KZ-u uvek sadrži:

  • deo o zajedništvu;
  • teorijski deo;
  • praktičan deo i
  • deo o podršci i motivaciji.

U svim aktivnostima naglasak je na:

  • složenosti ljudskog zdravlja (telesnoj, duševnoj, socijalnoj i duhovnu sferi);
  • uravnoteženosti (harmoničnom učinku svih pojedinačnih oblasti).

Radionice kuvanja

Udruženje kroz klubove zdravlja vrlo uspešno organizuje radionice zdravog pripremanja hrane sa ciljem da obuči zainteresovane, ali i da pokaže da zdrava hrana može biti veoma ukusna, napravljena od sastojaka koji su svima dostupni i vrlo je jednostavna za pripremu. Priprema jela obavlja se pred učesnicima i svaka radionica završava se degustacijom. U pripremanju nas vode priznati kuvari i nutricionisti.

Seminari odvikavanja od pušenja

U saradnji sa Internacionalnom komisijom za prevenciju zavisnosti ICPA, organizujemo besplatan seminar odvikavanja od pušenja pod nazivom „Prekini sada — 7 koraka do slobode”.

Program „Prekini sada — 7 koraka do slobode” sprovodi se već više od 30 godina i pomogao je milionima ljudi da prestanu sa pušenjem. Naglasak u seminaru stavlja se na izgradnju motivacije, jačanju socijalne podrške i razumnom rešavanju problema. Cilj programa jeste uticaj u pravcu promene načina života pušača, s obziom na to da se pušenje odražava na sve aspekte života. Program preporučuje konkretne, proverene, uspešne i raznovrsne metode koji su od pomoći u periodu ostavljanja cigareta i prestajanja pušenja. Delovanjem ovog seminara u našim grupama efikasnost odvikavanja od pušenja dostiže čak 90%.

Degustacuje i zakuske zdrave hrane

Nepisano pravilo u klubovima zdravlja istovremeno je i laka zakuska, degustacija zdrave hrane, biljnih čajeva i sl.

Merenje osnovnih antropometrijskih vrednosti

Nekada je sastanak u KZ-ovima organizovan i usmeren samo na kontrolno merenje osnovnih antropometrijskih vrednosti ili promociju i prodaju zdravstvene literature.

Takmičenja, večeri poezije, izložbe, ručni radovi…

Deo delovanja KZ-a jesu i razna takmičenja, predstave lične kreativnosti, zdravstveni izleti, dani sporta, izložbe ručnih radova, radionice za razvoj kreativnosti, humanitarna okupljanja i pomoć ugroženima i sl.

Misija i vizija KZ-a

 

Misija — dosegnuti široku javnost svih uzrasta i predati joj ste?ene informacije, a zainteresovanima pomagati u prihvatanju i praktikovanju principa zdravog na?ina života i motivisati ih za službu drugim ljudima.

Vizija — na osnovu neprofitnog interesa, stvoriti harmoni?nu zajednicu ljudi koji se uzajamno motivišu u praktikovanju principa zdravog na?ina života u svim njegovim oblastima.

 

Smatramo da zajedni?kim snagama, kroz okupljanje u klubovima zdravlja, možemo u?initi mnogo u prevenciji savremenih bolesti i razvoju kvalitetnog i smisaonog života. Pridružite nam se. ?ekamo vas!

OnLine kurs "Zdravlje u vašim rukama"
Prikaži
Sakrij