OnLine kurs "Zdravlje u vašim rukama"

Istorijat

90_godina_iskustvaČasopis „Život i zdravlje” najstariji je magazin na Balkanu o zdravom načinu života. Prvi primerak ovih novina datira iz davne 1924. godine. Naravno, tadašnji uslovi nisu omogućavali redovno izdavanje časopisa, te je on štampan povremeno.

Podaci koje imamo kažu da je 1972. godine časopis zašao u ozbiljne izdavačke vode. Izdavač je bio „Centar za proučavanje prirodnih zdravstvenih načela”, registrovan u bivšoj Jugoslaviji, sa sedištem u Zagrebu. Kao glasilo te institucije, časopis „Život i zdravlje” štampan je u dvobojnoj tehnici na 28 strana, a izlazio je četiri puta godišnje, u tiražu od 9.500 primeraka, štampao ga je zagrebački „Vjesnik”. Moto magazina bio je Porodični časopis za proučavanje i širenje prirodnih zdravstvenih načela, a uredništvo je sarađivalo sa velikim brojem stručnih savetnika, uglavnom lekara iz čitave Jugoslavije. Cena časopisa bila je 4 din, a za inostranstvo 8 din.

Godine 1989, časopis „Život i zdravlje” se osavremenjuje, prelazi na kvalitetniji, mastan papir, ali još uvek zadržava dve boje štampe.

Godine 1991. sedište se seli u Beograd i štampa ga „Prosveta”, uredništvo se ne menja.

Posle svih nevolja koje su zadesile Balkan, časopis 1993. godine nastavlja svoj put sa novom redakcijom. Teritorija se smanjuje, tiraž se menja, ali raspored izdavanja ostaje isti. Godine koje su sledile bile su turbulentne, u časopisu su se često smenjivali urednici, što je uticalo i na redovnost izdavanja, a usledila je i pauza od nekoliko godina.

Osnivanjem Udruženja „Život i zdravlje” i organizovanjem velikog broja klubova zdravlja po čitavom Balkanu, javlja se potreba za obnavljanjem i ponovnim pokretanjem istoimenog časopisa.

Godine 2014. Udruženje donosi odluku da ponovo pokrene časopis „Život i zdravlje”. I to na njegov 90. rođendan. Odluka je da časopis bude visokokvalitetan i savremen. Prvi broj izlazi u februaru 2014. godine pod motom Časopis o zdravlju i harmoniji duha i tela.

Časopis „Život i zdravlje” moderan je časopis, kvalitetne sadržine, zasnovan na najnovijim medicinskim činjenicama i naučnim istraživanjima. Pokriva široku čitalačku publiku svih uzrasta.

Časopis „Život i zdravlje“ za nepunih godinu dana izlaženja stekao je na teritoriji Srbije epitet uglednog časopisa o zdravlju.

OnLine kurs "Zdravlje u vašim rukama"
Prikaži
Sakrij